office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Добре Дошли!
в сайта на Попчев Стоун Дизайн

Intro

Попчев Стоун Дизайн ЕООД е основен вносител на:

  • мрамор
  • гранит
  • варовик
  • оникс
  • мозайки
  • скално облицовъчни материали
  • още … в Каталози

Името на фирмата се асоциира с качество на изпълнение и материали:

Project1

На 6ти Март 2017г. стартира изпълнението на Проект по иновации и конкурентоспособност. За повече информация натиснете тук.

„Публична покана за избор на изпълнител на услуга „Разработване и въвеждане на ERP система, доставка на сървър и специализиран софтуер за сървър за обработка на бази данни“
Пълният комплект документи може да намерите тук.
Всички ценови предложения следва да се подават чрез системата ИСУН 2020 до 08.09.2017г.

На 17.08.2017г. „Попчев стоун Дизайн“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“

Прецизност и пълно задоволяване изискванията на клиента. Разгледайте част от нашето

ПОРТФОЛИО