office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
31.03.2017
0

ES-imageproject-image

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0044-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез инвестиции в разработване въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.

 Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран „Попчев стоун дизайн“ ЕООД.

 „Попчев стоун дизайн“  е с предмет на дейност „Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали“ и е специализирана за внос и  производство на изделия от мрамор, гранит, гнайс и др. Разполага със собствени складови бази и модерни производствени мощности, притежава професионално подготвени кадри с дългогодишен опит – технически ръководители, каменомонтажници и каменоделци.

След извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, ръководството решава да въведе ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите й.

 Проектът е насочен към изпълнение на дейности, свързани с  подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, в четирите си бази:  в гр. Варна и в с. Дуранкулак,  с. Слънчево и в гр. Враца.

 Очаквани резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на разходите по предоставяне на услугите и увеличаване на капацитета за реализиране на продукцията.

Обща стойност на проекта е 126 100лв., от които 75 029.50лв. европейско и  13 240.50лв. национално съфинансиране.