office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Повишаване на енергийната ефективност
23.10.2017
0

ES-imageproject-image

На 17.08.2017г. „Попчев стоун Дизайн“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“. Договорът е подписан по процедура BG16RFOP002-3.001 – Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца. Дейностите се изпълняват в гр. Враца.

Главна цел на проекта е постигане на устойчив растеж, повишаване на конкурентноспособността и повишаване енергийната ефективност на предприятието, чрез закупуване на линия за обработка на мрамор.
С изпълнението на проекта са предвидени още дейности за извършване на енергийно обследване, внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001 и дейности по визуализация и публичност.
Успешната реализация на проекта ще бъде сериозна предпоставка за дългосрочно развитие на предприятието и налагането му на международния и национален пазар.

Към момента е приключила процедурата за избор на изпълнител, които има задължение да достави инсталира и въведе в експлоатация активите по проекта в срок от 9 месеца в базата на фирмата в град Враца.

Проектът “Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“ е на обща стойност 1 917 460.57лв. Размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 163 973.35лв. от които 989 377.34лв. европейско и 174 596.01 лв. национално съфинансиране.