office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Предстоящо информационно събитие
29.10.2018
0

ES-imageproject-image

На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи, в това число следните активи:
Оборудване за рязане на блокове, включващо: гатер за мрамор 1 бр.,хидравлично устройство за напрягане 1бр.,електронно устройство за контрол на работата на гатера 1 бр., регистри за 2см 100бр., регистри за 3см 80 бр.,моторизирана количка за блокове 1бр.
Оборудване за оформяне на блокове, включващо: моновъжен гатер – 1 бр., моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа – 1 бр., автоматично преместване на количката при рязане на слабове – 1 бр., защити на работната зона на машината – 1 бр.
Оборудване за производство на плочи, включващо: ролганг – 1 бр., напречна дискова обрязваща машина – 1 бр., моторизиран ролганг – 5 бр., калибрираща/полираща машина за мрамор – 1 бр., надлъжна обрязваща машина – 1 бр., напречна многодискова обрязваща машина – 1 бр., група за изсушаване със студен въздух – 4 бр., транспортна лента – 1 бр., машина за хоризонтално цепене – 1 бр.
Проектът се изпълнява по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 872 470.57лв. лв., от които 1 123 482.35 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 954 959.99 лв. от ЕС и 168 522.36 лв от държавния бюджет) и 748 988.22 лв. собствено съфинансиране.
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0529-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.