office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Проведено информационно събитие
31.10.2018
0

ES-imageproject-image

На 30.10.2018 г. от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.
В него взеха участие представителите на Регионален сектор – Враца на главна дирекция „Иновации и конкурентоспособност” Данаил Иванов и Лиляна Христова, управителят и експертът от ОИЦ-Враца Цвети Иванова и Станислав Тунов, управителят на фирмата Стойчо Попчев, Илия Попчев – началник производствена база Варна, инж. Николай Кирилов – главен техник, Маринела Ташкова – началник цех Враца, инж. Стоян Стоянов – представител на фирмата, доставила оборудването, инж. Стефан Калафатов от ПМГ стоун, представители на медиите и служители на фирмата.
С презентация бяха представени основните цели и дейностите, които са реализирани по проекта. От нея стана ясно, че вече е доставена линията за мрамор. Внедрена е и система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011, която предстои да бъде сертифицирана.
Всички участници в информационния ден разгледаха новите машини и се запознаха с производствените процеси във фирмата.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0529-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.