office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
новини
Проведено информационно събитие №2
23.11.2018
0

ES-imageproject-image

На 22 ноември във Враца се проведе вторият информационен ден по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.

В него взеха участие зам.-областният управител Мирослав Комитски, представителите на Регионален сектор- Враца на главна дирекция  „Иновации и конкурентоспособност“ Данаил Иванов и Лиляна Христова, управителят и експертът от ОИЦ-Враца Цвети Иванова и Гроздан Темнишки, собственикът Йордан Попчев, инж. Стоян Стоянов, представители на каменоделския бизнес, партньори и представители на медиите.

С мултимедийна презентация бяха показани реализираните дейности и доставеното модерно и енергоефективно оборудване. Фирмата производител на машините е MKS makina mermer-Турция, а доставчик врачанска фирма “Светльо 68” ЕООД. Новата линия за обработка на мрамор включва моновъжен гатер, предназначен за оконтурване и частично нарязване на блокове варовик и мрамор с диамантено въже и гатер с 50 ножа и оборудване за производство на плочи- машина за хоризонтално цепене и калибрираща/полираща машина за мрамор.

„Благодарение на натрупания опит успяхме да монтираме новите машини в кратки срокове и те да започнат да разкриват производствените си възможности“, заяви инж. Стоян Стоянов. Благодарение на оперативната програма производствения ни капацитет се увеличава от два до три пъти за различните процеси, при същото количество консумирана енергия. Така, освен енергийна ефективност, ние значително ще увеличим и конкурентоспособността си, за да реализираме още по-големи обекти, като новостроящият се петзвезден хотел в София. Благодарение на консултантите, екипа на проекта и партньорите успяхме да го приключим предсрочно, което беше голямо предизвикателство за нас. Ще продължим да кандидатстваме и по следващите схеми“, заяви в заключение собственикът на фирмата Йордан Попчев.

Всички участници в информационния ден разгледаха новите машини и се запознаха с производствените процеси във фирмата.
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0529-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.