office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Новини
новини

На 22 ноември във Враца се проведе вторият информационен ден по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“. В него взеха участие зам.-областният управител Мирослав Комитски, представителите на Регионален сектор- Враца на главна дирекция  „Иновации и конкурентоспособност“ Данаил Иванов и Лиляна Христова, управителят и експертът от ОИЦ-Враца Цвети Иванова и Гроздан Темнишки, […]

новини

На 22.11.2018 г. от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, ще се проведе заключителен информационен ден за резултатите от изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в […]

новини

На 30.10.2018 г. от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“. В него взеха участие представителите на Регионален сектор – Враца на главна дирекция […]

новини

На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017., между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“. […]

Разни

Попчев стоун дизайн ЕООД стартира проект за обучение на заети лица Проект BG05M9OP001-1.021-0192-C01 „Повишаване потенциала на заетите Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез повишаване на квалификацията на работещите в сферата за каменоделството“ На 01.04.2018г. “Попчев стоун дизайн” ЕООД стартира проект за обучение на заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Одобреният проект е […]

новини

Публична покана за избор на изпълнител на услуга „Доставка и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи“ Пълният комплект документи може да намерите тук – Документи ПП ПСД. Всички ценови предложения следва да се подават чрез системата ИСУН […]

новини

На 17.08.2017г. „Попчев стоун Дизайн“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“. Договорът е подписан по процедура BG16RFOP002-3.001 – Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е […]

новини

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0044-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез инвестиции в разработване въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите […]