office@popchevstone-design.com (+359 52) 30 06 58
Новини
новини

Публична покана за избор на изпълнител на услуга „Доставка и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи“ Пълният комплект документи може да намерите тук – Документи ПП ПСД. Всички ценови предложения следва да се подават чрез системата ИСУН […]

новини

На 17.08.2017г. „Попчев стоун Дизайн“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“ Договорът е подписан по процедура BG16RFOP002-3.001 – Енергийна ефективност за малките и средни предприятия, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 18 […]

новини

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0044-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез инвестиции в разработване въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите […]