Popchev Stone Design - гранит, мрамор, варовик
30.05.2019 - Публична покана за избор на изпълнител

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване в проекта производствено оборудване: Мостова режеща машина с ЦПУ“ в изпълнението на договор за БФП BG16RFOP002-2.021-0001-C01 „Mодернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експорта на Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево”.
 

Пълният комплект документи може да намерите тук.
 

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 06.06.2019 г.Меню
Начало
За нас
Услуги
Европейски програми
Категории
Проекти
Интериорни проекти
Материали
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Враца
Производствена база Слънчево
Контакти
гр. Варна, ул. МИР 94
тел.: (+359 52) 30 06 58
office@popchevstone-design.com
г
р.Враца Западна Хранително Вкусова Зона 
тел: (+359) 893 450 855
vratza@popchevstone-design.com


2021, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни