Popchev Stone Design - гранит, мрамор, варовик
Евро Програма


 

       

На 16.09.2022 г. „Попчев стоун дизайн“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0794-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от ЕФРР /по линия на REACT-EU) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Главната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът BG16RFOP002-6.002-0794-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” е на обща стойност 273 000.00 лв., от които 136 500.00 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

Край на проекта: 16.07.2023 г.

 
Меню
Начало
За нас
Услуги
Европейски програми
Категории
Проекти
Интериорни проекти
Материали
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Враца
Производствена база Слънчево
Контакти
гр. Варна, ул. МИР 94
тел.: (+359 52) 30 06 58
office@popchevstone-design.com
г
р.Враца Западна Хранително Вкусова Зона 
тел: (+359) 893 450 855
vratza@popchevstone-design.com


2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни