Popchev Stone Design - гранит, мрамор, варовик
08.2021 - Избор с публична покана

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на CNC машина за обработка на мрамор и варовик”, в изпълнение на проект no. 2020/551774 „Increased competitiveness through greener production”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
Пълният комплект документи може да намерите тук.
Офертите следва да бъдат подадени в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Варна, ж.к „Изгрев“ №890 /ул.Мир срещу №94/в срок до 20.08.2021 г. включително.


Свали Документация ПП


Меню
Начало
За нас
Услуги
Европейски програми
Категории
Проекти
Интериорни проекти
Материали
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Враца
Производствена база Слънчево
Контакти
гр. Варна, ул. МИР 94
тел.: (+359 52) 30 06 58
office@popchevstone-design.com
г
р.Враца Западна Хранително Вкусова Зона 
тел: (+359) 893 450 855
vratza@popchevstone-design.com


2022, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни