Popchev Stone Design - гранит, мрамор, варовик
Серпентина

Варовикът е седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могт да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Варовикът е седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могт да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Варовикът е седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могт да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик).Меню
Начало
За нас
Услуги
Категории
Фасадни облицовки
Интериорни проекти
Материали
ПРОИЗВОДСТВО
Завод Враца
Производствена база Слънчево
Контакти
гр. Варна, ул. МИР 94
тел.: (+359 52) 30 06 58
office@popchevstone-design.com
г
р.Враца Западна Хранително Вкусова Зона 
тел: (+359) 893 450 855
vratza@popchevstone-design.com


2019, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни